خدمات
با ما همه چیزممکن است.
همین امروز با ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.

خدمات راگا ترابر پاسارگاد

حمل و نقل زمینی

 • حمل کلیه کالاهای وارداتی مجاز از سراسر دنیا به ایران، تحت تمامی شرایط اینکوترمز و با استفاده از کامیون های ایرانی و غیر ایرانی، محصولات خرده بار، کامیون های دربست و حمل کالای خطرناک.
 • حمل خودرو و کالاهای ترافیکی
 • ارائه سرویس Door to Door، تحویل گرفتن کالا یا اوراق و اسناد از درب محل در مبداء و تحویل آن درب محل در مقصد.
 • حمل کلیه کالاهای صادراتی از ایران به کلیه کشورهای دنیا.
 • انجام امور گمرکی در مبادی و مقاصد.

حمل و نقل دریایی

 • واردات از کلیه کشورهای دنیا از طریق آب های آزاد، جهت کلیه کالاها و همچنین خرده بار، تحت تمامی شرایط اینکوترمز.
 • صادرات از ایران به کلیه کشورهای دنیا، جهت کلیه کالاها
 • حمل کالاها به صورت مستقیم و غیر مستقیم (کراس استافینگ).
 • بسته بندی و حمل لوازم منزل از ایران به کلیه کشورها و بالعکس.
 • ارائه سرویس Door to Door، تحویل گرفتن کالا یا اوراق و اسناد از درب محل در مبداء و تحویل آن درب محل در مقصد.
 • انجام امور گمرکی در مبادی و مقاصد.

حمل و نقل هوایی

 • حمل کلیه کالاهای وارداتی مجاز از سراسر دنیا به ایران، تحت تمامی شرایط اینکوترمز و با استفاده از خطوط هوایی ایرانی و خارجی بنا به درخواست صاحب کالا، در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت.
 • ارائه سرویس Door to Door، تحویل گرفتن کالا یا اوراق و اسناد از درب محل در مبداء و تحویل آن درب محل در مقصد.
 • حمل کلیه کالاهای صادراتی از ایران به کلیه کشورهای دنیا.
 • حمل (فریت) محصولات اضافه بار مسافران و دانشجویان.
 • ارسال هدایا و محصولات تبلیغاتی و نمایشگاهی، از/به ایران.
 • ارائه خدمات بسته بندی کالا در مبادی
 • انجام امور گمرکی در مبادی و مقاصد.
همواره با شما
خدمات مشتریان متفاوت